Định hướng phát triển

  

   + Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật  tốt nhất, giá cả phù hợp nhất nhằm mang lại lợi ích và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

   + Mục tiêu là đạt được vị trí số 1 Việt Nam và trong khu vực trong lĩnh vực kinh doanh.

   + Đóng góp vào sự phát triển bền vững chung của đất nước. Mang lại lợi ích cho cộng đồng và cho xã hội.

©2024 IPS.,JSC. All rights reserved.